مقالات کاغذ دیواری
محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

چگونه رولهای یک کاغذ دیواری را محاسبه نماییم

چنانچه که بخواهیم تعداد رول های کاغذ دیواری را محاسبه نماییم، ابتدا بایستی اندازه دیوار را از طول و ارتفاع بگیریم .واحد اندازه گیری در کاغذ دیواری ها رول نامیده میشوند ،اما سوال ما این است که هر یک عدد رول چند متر از دیوار را پوشش میدهد .

رولهای کاغذهای دیواری ،در اندازه های گوناگونی وجود دارند اما این تفاوتها در حقیقت از یک استانداردی تبعیت مینمایند.معمولا کاغذ دیواری ها در 3 اندازه مشخص میباشند ،5 متر مربعی،7متر مربعی و 16.5متر مربعی .که در 5 متر مربع عرض دیوار 53 سانتی متر در 10 متر میباشد ، در رولهای 7 متری عرض دیوار 7 سانت در10 متر میباشد و در نوع سوم که 16.5 متر مربع از دیوار را پوشش میدهدعرض 1مترو 6 سانتی متر را در ارتفاع 15 متر و 60 سانتیمتر از دیوار را پوشش میدهد.

اگر هنگام خرید کاغذ دیواری عبارت 5 متری را شنیدید تعجب ننمایید،زیرا منظور همان عرض 53 سانتی متر در 10 متر ارتفاع میباشد.همچنین جدا از این اندازه مشخص،رولهایی از کاغذ دیواری وجود دارد که عرضشان 52 سانتی متر در ارتفاع 8 9 متر میباشد ولیکن ما بنابر عرف بازار کاغذ دیواری را انتخاب مینماییم. پس چنانچه کاغذ دیواری را که انتخاب میکنید ،عرض 53 سانتی مترداشته باشد باید ارتفاع دیوار را تقسیم 1.5 نمایید.

چنانچه که کاغذ دیواری با عرض 70 سانتی را برگزینیم ،باید ارتفاع دیواررا تقسیم بر 2.1 کنیم و اگر رول 16.5 متر مربع را انتخاب کنیم بایستی طول دیوار را تقسیم 5.3 کنیم و اعدادی را که محاسبه شده اند  را روند نمایید تا تعداد رول های کاغذ دیواری که مصرف شده اند محاسبه گردند. حال برای تفهیم بیشتر این مطلب فرض نمایید یک دیوار 4 متری را دارید و ما رول 53 سانتی متر را استفاده کرده ایم،حال این 4 را چنانچه تقسیم 1.5 کنیم با توجه به عرض رولهایمان محاسبه مینماییم.در اینجا عدد به دست امده 2.66 بوده که با روند نمودن عدد مشخص میشود که ما برای یک دیوار 4 متری به 3 رول کاغذ دیواری نیاز داریم.و حتما بایستی روند کردن اعداد به دست امده اعداد بالاتر باشند.

 

کاغذ دیواری پذیرایی
اجرا و نصب کاغذ دیواری
کاغذ دیواری کلاسیک
کاغذ دیواری اتاق خواب
کاغذ دیواری کودک
کاغذ دیواری نوجوان
کاغذ دیواری ارزان قیمت
کاغذ دیواری قابل شست و شو
کاغذ دیواری 2016